1 thg 9, 2013

60 NĂM TRƯỜNG THIẾU NHI VN LƯ SƠN - QUẾ LÂM (3)

60 NĂM TRƯỜNG THIẾU NHI VN LƯ SƠN - QUẾ LÂM

VÀ DÀN ĐỒNG CA KHỐI 5 (Phần 3)
Bài hát "VUI DÂNG LÊN"


1 nhận xét: