28 thg 7, 2014

Hihi! - Thử lại

                  HiHi THỬ LẠI
Xin lỗi cả nhà, định thử cho mình xem máy chủ có hiện ảnh Flash không, không ngờ cả làng đều thấy chẳng có gì. Xin đền một đoạn Flash mới tạo ra mời các cụ, các bạn xem cho vui mắt. Chú ý lần này có điếu thuốc lá. Ảnh được tải lên trang web của ... NoiLieuhaha rồi lấy mã dán vào blog. Hiện nay không trang web nào cho tải ảnh Flash ... chùa nữa, thế có buồn không cơ chứ.