6 thg 1, 2016

22-12-2015
THIẾU SINH QUÂN TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ 1953 VỀ CỘI NGUỒN (2)
CHUYẾN THĂM CAO BẰNG
(Phục kích từ đầu năm đến giờ , hôm nay 06-01-2016 mới vào được Blog. Không biết tại sao?

        Bên cột mốc biên giới Thác Bản Giốc
Chụp ảnh một phần của đoàn TSQ với gia đình bạn Hồng Liên

Tại cửa vào đền thờ Bác Hồ khu Pác Bó

Tại Km số 0 đường Hồ Chí Minh. Cột Km đang xây chưa xong
Nơi đây 34 chiến sỹ Giải phóng Quân tuyên thệ ra quân. Chúng mình trước đây cùng trung đội.
 Thác Bản Giốc
  Đường vào hang Pắc Bo
TRong hang Pắc Bó, Có chiếc giường Bác Hồ nằm khi xưa.