23 thg 5, 2019

SỬ DỤNG SMARTPHONE LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI SOI? (I).


SỬ DỤNG SMARTPHONE LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI SOI? (I).


Trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, Tú bà có “dạy” Kiều :
Chơi cho liễu chán hoa chê
Cho lăn lóc đá cho mê mẩn Đời
Khi khóe hạnh khi nét ngài
Khi ngâm ngợi Nguyệt khi cười cợt hoa 
Đều là nghề nghiệp trong nhà
Đủ ngần ấy nết mới là làng (người) soi.
         Cái thời học phổ thông, chuyện hành nghề trong thế giới nhà thổ thì mình không quan tâm đến, cho nên đoạn này chỉ đọc qua qua cho xong, không chú ý đến cụm từ “làng soi” là gì gì nữa. Đến cái thời về hưu ... hắt, đem TRUYỆN KIỀU ra học chữ Nôm, tất nhiên phải “châm cứu” từng từ, mới ngạc nhiên thấy cụm từ “làng soi”, không biết là gì?”. Trong tiếng Việt chỉ thấy người ta nói “....Cháu bé mới 12 tháng tuổi nhưng nói sõi lắm rồì” . Và cũng thấy người ta nói “ sành sỏi” hay “sành sõi” một việc gì đấy, Chưa thấy ai nói nói đến làng soi bao giờ.
      Chữ nôm “Soi” dược viết bằng hai chữ Hán: bên trái là chữ hỏa 火 (mang ý nghĩa của lửa, là sáng, rọi chiếu, bên phải là chữ lôi 雷 (để chỉ một âm nào đó đó như soi, coi, lôi ….).

       Không biết cụ Nguyễn Du “thánh tổ thơ BÚT TRE viết thơ “sõi” ,“sỏi” thành “soi” cho dễ đọc như thơ BÚT TRE hay các nhà từ điển giải thích từ theo kiểu nói dựa mà ĐẠI TỬ ĐIỂN TIẾNG VIỆT trong mục từ “soi” thấy giải thích nghĩa thứ 3 là “sành”, “khôn” và dẫn ví dụ “người soi” (đủ ngần ấy nết mới là người soi).. Nếu công nhận cụ Nguyễn Du không phải là là thánh tổ BÚT TRE và ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT không phải nói dựa thì “soi” có nghĩa là là “Sành” , “Khôn”. Để khẳng định điều này phải tìm tra ở từ điển “A Nam - Bồ - Latinh (Annam-Lusitan-Latinh -1651) của Alexandre de Rhodes hoặc Annam - Bồ (Việt - Bồ) của Gaspar de Amaral hay Bồ - An nam (Bồ - Việt của Antonio Barbosa, những quyển từ điển có trước khi có thơ Nguyễn Du thì mới xác định được. (Nhưng trong các quyển từ điển cổ này nếu không có từ “soi” với nghĩa “sành” thì cũng chưa thể nói được Nguyễn Du là thánh tổ thơ BUT TRE được). Mình hiện không có quyển từ điến ấy nên cứ coi “soi” là sành sỏi là thông thạo … đi. 
      Muốn biết SỬ DỤNG SMARTPHONE LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI SOI, xin quý các vị (các quý vị) xem tiếp kỳ 2.