16 thg 12, 2012

BANNER TẶNG CỤ NHẬT LỆ & CỤ BIINQL VÀ THU GIANG

BANNER TẶNG BẠN BÈ BLOG (2)
11:43 17 thg 6 2012Công khai63 Lượt xem
.post-images {imag width: max=600px}
8BANNER TẶNG CỤ NHẬT LỆ & CỤ BIINQL VÀ THU GIANG
BANNER CỦA CỤ NHẬT LỆ

Để đưa lên nóc nhà: URL  

Ảnh dưới đây đã thu nhỏ, ảnh nguyên thủy là 970w, 350h. Xin mời.

PhotobucketBANNER CỦA CỤ BIINQL
Để đưa lên nóc nhà: URL

Photobucket

URL để chèn lên nóc nhà blogger
http://i1109.photobucket.com/albums/h433/hadangtin42/Thg2012/Biinql02gf.gif
BANNER TẶNG THU GIANG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét